13 / 13
Ontwerp vlaggen en banieren voor de stad
2012
13 / 13


POINT DE VUE - 200 jaar Kunstacademie ’s-Hertogenbosch

Grafisch ontwerp jubileumpublicatie, tentoonstellingsdrukwerk, stedelijke uitingen en publiciteitsmateriaal