POINT DE VUE - 200 jaar Kunstacademie ’s-Hertogenbosch

Grafisch ontwerp jubileumpublicatie, tentoonstellingsdrukwerk, stedelijke uitingen en publiciteitsmateriaal