11 / 13
Studium Generale 2012
2012

Aankondiging

11 / 13


POINT DE VUE - 200 jaar Kunstacademie ’s-Hertogenbosch

Grafisch ontwerp jubileumpublicatie, tentoonstellingsdrukwerk, stedelijke uitingen en publiciteitsmateriaal