Eli van Tijn, Amsterdam

Gedenkteken voor verzetsstrijder, lid van de verzetsgroep Gerretsen en hoofd van de Joodse openbare lagere school, de Kraaipanschool, (nu ROC). Kraaipanstraat 58-60. Zie ook: Adoptiemonumenten 4 en 5 mei comité.