32 / 36
2007 Startdossier Beeldende Kunst Accreditatierapport
2007 Opleidingskader Vormgeving Accreditatierapport
2006 Master Grafisch Ontwerpen Omslagontwerp catalogus
2005 Studium Generale Expositie - Het Boek
2005 Studium Generale Expositie - Het Boek
2000 Studium Generale Alleen® Op De Wereld, affiche. (Pastiche op Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001; Rotterdam Is Vele Steden)
32 / 36


AKV | St.Joost, Kunst en Vormgeving

Twee afzonderlijke kunstakademies in Breda en 's-Hertogenbosch vormen samen AKV | St. Joost met op beide lokaties bachelor- en masterprogramma's.