16 / 20
Professional Doctorate Kunst+Creatief Het PD-programma Kunst + Creatief is het resultaat van een brede gedachtenvorming vanuit diverse initiatieven binnen het HBO Kunstonderwijs, de op kunst en creativiteit gerichte lectorenplatforms 1 en de mogelijkheid die het ministerie van OCW aan het HBO heeft geboden om een pilot voor het professioneel doctoraat te ontwikkelen. In de propositie ‘Een derde cyclus voor de Kunst en Creatieve Sector’ werden al eerder de achtergronden van het kunst en creatieve onderzoek in Nederland geschetst en werd de breed gevoelde noodzaak uitgedrukt voor een derde cyclus in de vorm van een professioneel doctoraat.
www.professionaldoctorate.nl
meer afbeeldingen >
Playa Film Festival, Oranjestad Aruba Een vierdaags filmfestival in het hart van Oranjestad, Aruba. 
meer afbeeldingen >
Kantlijn Schrijverscollectief, Amsterdam Schrijverscollectief Kantlijn bestaat uit een kleurrijke groep mensen die de wind niet altijd mee hebben en die hun talent in het schrijven van verhalen en gedichten willen ontwikkelen. Zij treden naar buiten met publicaties en podiumoptredens. Stichting Kantlijn bestaat dankzij donaties van de Vrienden van Kantlijn, subsidiegevers en fondsen. Kantlijn organiseert wekelijkse schrijfworkshops in Amsterdam voor iedereen die wil (leren) schrijven onder de inspirerende begeleiding van schrijfdocenten, afkomstig uit het schrijversvak.
meer afbeeldingen >
2017 Steffen Maas & Fenmei Hu: The Yellow Heart The Yellow Heart FoodGuide to Rotterdam ChinaTown. Concept: Steffen Maas & Fenmei Hu/ Tekst: Fenmei Hu/ Fotografie: Yiyu Zhao, Joop Reijngoud.
www.theyellowheart.nl
2017 China Art Weekly Art Festival Jaarlijkse multidisciplinaire en multiregionale kunsttentoonstelling in China, georganiseerd door kunstkrant China Art Weekly. Elk jaar is een andere stad aan de beurt. De huisstijl voor lange termijn is voor het eerst geïmplementeerd voor de editie van 2013, in Hangzhou. Ontwerp samen met ontwerper Maarten Verweij.
meer afbeeldingen >
2017 Stichting mEATing, Tilburg In de naam mEATing klinkt het vlees en het ontmoeten door. Wij zijn zelf van vlees en bloed, maar onze verhouding tot het leven, de natuur en andere dieren stelt ons nogal eens voor problemen. In de kunst en het daaraan verbonden nevenprogramma worden existentiële vragen waarvoor wij in de huidige tijd staan op uiteenlopende manieren voor het voetlicht gebracht. (tekst: Tineke Schuurmans, mEATing)
meer afbeeldingen >
2017 Museum Zonder Muren Transvaal De Amsterdamse Transvaalbuurt vormt het decor van het Museum zonder Muren en de collectie bestaat uit de aanwezige architectuur, geschiedenis, verhalen, culturen, kunst en de bewoners. Het initiatief is in maart 2013 gestart en nog volop in ontwikkeling. Parallel hieraan verloopt de ontwikkeling van de huisstijl en visuele representatie.
meer afbeeldingen >
2017 AKV | St.Joost, Kunst en Vormgeving Twee afzonderlijke kunstakademies in Breda en 's-Hertogenbosch vormen samen AKV | St. Joost met op beide lokaties bachelor- en masterprogramma's.
meer afbeeldingen >
2009 International Justice Mission Nederland Ontwerp huisstijl en drukwerk. International Justice Mission (IJM) is een mensenrechten-organisatie die recht verschaft aan slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere vormen van gewelddadige onderdrukking. IJM advocaten, onderzoekers en nazorg-professionals werken met lokale autoriteiten om te garanderen dat slachtoffers worden bevrijd en nazorg krijgen, om daders te vervolgen en de werking van publieke rechtssystemen voor de rechtelozen te laten functioneren.
2009 Van den Meerendonk Couture en Theaterkostuums Grafisch ontwerp voor website: www.meerendonkcouture.nl
16 / 20