Professional Doctorate Kunst+Creatief

Het PD-programma Kunst + Creatief is het resultaat van een brede gedachtenvorming vanuit diverse initiatieven binnen het HBO Kunstonderwijs, de op kunst en creativiteit gerichte lectorenplatforms 1 en de mogelijkheid die het ministerie van OCW aan het HBO heeft geboden om een pilot voor het professioneel doctoraat te ontwikkelen. In de propositie ‘Een derde cyclus voor de Kunst en Creatieve Sector’ werden al eerder de achtergronden van het kunst en creatieve onderzoek in Nederland geschetst en werd de breed gevoelde noodzaak uitgedrukt voor een derde cyclus in de vorm van een professioneel doctoraat.
www.professionaldoctorate.nl