16 / 36
2011 Servicebalie in Breda Toepassing kleurcode
2009 Studiegids 09-10 opmaak binnenwerk: Toine Post, Ankeveen
2008 Academiepublicaties Begeleiding studenten en huisstijlelementen. Ontwerp door academiestudenten.
2008 Studiegids 08-09 Pagina's binnenwerk
2008 Website Grafisch concept www.akvstjoost.nl
2007 Studium Generale Aankondigingsaffiche
2007 Accreditatierapport Pagina's binnenwerk
2007 Startdossier Vormgeving Accreditatierapport
16 / 36


AKV | St.Joost, Kunst en Vormgeving

Twee afzonderlijke kunstakademies in Breda en 's-Hertogenbosch vormen samen AKV | St. Joost met op beide lokaties bachelor- en masterprogramma's.