10 / 28
Varkenshuis in Factoriumtuin Tilburg
2013
10 / 28


Stichting mEATing, Tilburg

In de naam mEATing klinkt het vlees en het ontmoeten door. Wij zijn zelf van vlees en bloed, maar onze verhouding tot het leven, de natuur en andere dieren stelt ons nogal eens voor problemen. In de kunst en het daaraan verbonden nevenprogramma worden existentiële vragen waarvoor wij in de huidige tijd staan op uiteenlopende manieren voor het voetlicht gebracht. (tekst: Tineke Schuurmans, mEATing)